Buďte hviezdou letných festivalov s farebnými kontaktnými šošovkami. Zľavy vnútri 👉

Prihlásenie

V

Vaskularizácia rohovky

Patologický stav, pri ktorom dochádza k prerastaniu drobných ciev do pôvodne bezcievnej rohovky, zhoršujúci priepustnosť svetelných lúčov cez…

Vazodilatácia spojiviek

Jedná sa o rozšírenie ciev, spôsobené mechanickým dráždením (traumatizáciou) kontaktnej šošovky na

Veľkosť mostíka slnečných okuliarov

Mostík, šírka mostíka alebo veľkosť mostíka je časť, ktorá sa nachádza medzi šošovkami (očnicami) okuliarov nad nosom a nesie väčšinu hmotnosti okuliarov. Veľkosť mostíka je…

Veľkosť očnice slnečných okuliarov

Rozmer prednej časti zahŕňa priemer šošoviek (očníc) a šírku mostíka, meraných v milimetroch, obvykle je oddelený malou pomlčkou. Predpokladajme, že naše slnečné okuliare…

Vízus

Vízus je zraková ostrosť. Je to schopnosť oka identifikovať dva čo najbližšie ležiace body ako dva oddelené objekty. Zraková ostrosť oka je daná jeho rozlišovacou schopnosťou a jeho…

Vnútroočná tekutina

Vnútroočná tekutina sa produkuje vo výbežkoch ciliáneho telieska. Cirkuluje v prednom…