Buďte hviezdou letných festivalov s farebnými kontaktnými šošovkami. Zľavy vnútri 👉

Prihlásenie

Z

Zafarbenie kontaktných šošoviek pre manipuláciu

Svetlomodré zafarbenie materiálu kontaktných šošoviek je z dôvodu lepšieho rozpoznania kontaktnej šošovky v roztoku. Úplne číra kontaktná šošovka je ťažko viditeľná.

Zakrivenie kontaktných šošoviek

Jedná sa o hodnotu polomeru zakrivenia (bc) zadnej plochy kontaktnej šošovky. Táto hodnota musí zodpovedať hodnote zakrivenia rohovky užívateľa kontaktných šošoviek. Ak je…

Zápaly oka

Zápalom môže byť postihnuté každé tkanivo očnej buľvy. Príčin býva mnoho (niektoré druhy zápalov majú nejasný pôvod). Na…

Zmáčavosť materiálu

Zmáčavosť materiálu je dôležitým údajom pre znášanlivosť kontaktných šošoviek. Pri kontaktných…

Znášanlivosť kontaktných šošoviek

Ideálne znášaný materiál kontaktných šošoviek by nemal narúšať: fyziológiu oka cirkuláciu…

Zrkadlové

Zrkadlová vrstva je reflexná vrstva aplikovaná na vonkajšiu plochu skiel. Pomáha obmedziť prudké svetlo tým, že ho väčšinu odráža. Spôsobuje tiež, že objekty sa zdajú byť…