Buďte hviezdou letných festivalov s farebnými kontaktnými šošovkami. Zľavy vnútri 👉

Prihlásenie

Informácie o spracovaní osobných údajov prostredníctvom súborov cookies

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov, spoločnosť Lentiamo s.r.o., sídlom Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 14226, IČO: 261 04 784, ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité s cieľom:
  • vytvárania štatistík návštevnosti na webe (voliteľné);
  • marketingovým (voliteľné);
  • zaistiť fungovanie webových stránok.
 2. Zber súborov cookies s cieľom uvedeným v ods. 1 je možné považovať za spracovanie osobných údajov. Také spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm f) nariadenia Európského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenia“).
 3. Webové stránky je možné tiež používať v režime, ktorý neumožňuje ukladanie iných ako funkčných súborov cookie. Do tohto režimu je možné vstúpiť výberom správneho nastavenia v lište súborov cookie v dolnej časti stránky. Ak už bolo používanie súborov cookie schválené, môže zákazník súbory cookie odmietnuť aj neskôr, pokiaľ sa tak rozhodne.
 4. Ak vznesie subjekt námietku proti spracovaniu technických cookies nutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
 5. Cookies, ktoré sa zbierajú s cieľom merať návštevnosť webu a vytvárať štatistiky týkajúce sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku, a tým pádom v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
 6. Cookies sa ukladajú na čas, ktorý je uvedený ďalej pri jednotlivých typoch cookies.
 7. Zhromaždené súbory cookies spracovávajú ďalší sprostredkovatelia:
  • Poskytovateľ služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 8. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
  • na prístup k svojim osobným údajom,
  • požadovať od spoločnosti informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva, požadovať kópiu týchto údajov,
  • na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • požadovať výmaz týchto osobných údajov – spoločnosť výmaz urobí, ak nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti,
  • namietať spracúvanie osobných údajov,
  • požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov,
  • na prenosnosť osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na spoločnosť alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne na súd.
 9. Prevádzkovateľ zhromažďuje na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies:
  Typ Meno Expirácia Prístupné pre Účel
  Nevyhnutné PHPSESSID Pri zatvorení prehliadača Lentiamo s.r.o. Poskytnutie zákadnej funkčnosti e-shopu. Bez tejto cookie nie je možné nakúpiť.
  Funkčnosť webFontLoaded 1 mesiac Lentiamo s.r.o. Urýchlenie načítania fontov webovej stránky.
  Funkčnosť webFontLoaded 1 rok Lentiamo s.r.o. Rozlišuje, ktorý zákazník má byť automaticky prihlásený.
  Funkčnosť cachedCSS 1 mesiac Lentiamo s.r.o. Urýchlenie načítania CSS štýlov webovej stránky.
  Nevyhnutné sc_sc 1 hodina Lentiamo s.r.o. Zachovanie relácie zákazníka počas presmerovania 3DS.
  Nevyhnutné sc_sc_legacy 1 hodina Lentiamo s.r.o. Zachovanie relácie zákazníka počas presmerovania 3DS pre staršie prehliadače.
  Funkčnosť user_preferences 1 rok Lentiamo s.r.o. Ukladá predvoľby používateľa.
  Štatistika logglytrackingsession Pri zatvorení prehliadača GlassesOn Slúži na analytické účely a používa sa iba pri meraní PD alebo veľkosti okuliarov na našich webových stránkach.
  Marketing _fbp 3 mesiace Meta Slúži na marketingové účely.
  Marketing _fbc 2 roky Meta Slúži na analytické účely.
  Analytika _gcl_dc 90 dní Google Analytický súbor cookie, ktorý ukladá a sleduje konverzie.
  Analytika _gcl_au 90 dní Google Analytický súbor cookie, ktorý ukladá a sleduje konverzie.
  Analytika _gcl_gb 90 dní Google Analytický súbor cookie, ktorý ukladá a sleduje konverzie.
  Analytika _gcl_aw 90 dní Google Analytický súbor cookie, ktorý ukladá a sleduje konverzie.
  Analytika _ga    2 2 roky Google Analytický súbor cookie, ktorý identifikuje používateľov v nástroji Google Analytics.
  Analytika _gid 24 hodín Google Analytický súbor cookie, ktorý identifikuje používateľov v nástroji Google Analytics.
  Analytika _gac_gb_ 90 dní Google Ukladá informácie o kampaniach pre Google Ads.
  Reklama _gac_ 90 dní Google Ukladá informácie o kampaniach pre Google Ads.
  Analytika _ga_ 2 roky Google Zachováva stav relácie.
  Analytika _dc_gtm_ 1 minúta Google Zrýchľuje načítanie služby Google Analytics.

Pokiaľ zákazník pochádza od affiliate partnera, môžu byť použité ďalšie súbory cookie pre správne priradenie provízie partnerovi.