Letný výpredaj slnečných okuliarov!

Prihlásenie

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Nižšie uvedené obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.lentiamo.sk. Obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti zmluvných strán pri uzavretí kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“), ako aj práva a povinnosti z vád tovaru. Tieto všeobecné obchodné podmienky taktiež obsahujú všetky potrebné poučenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

1.2. Právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe elektronickej komunikácie s využitím webového sídla alebo elektronickej pošty sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom a účinnom znení, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom a účinnom znení, zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení, zákona č. 391/2015 Z.z. o zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení. a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení a ostatnými príslušnými právnymi predpismi SR, ak všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak. V prípade, že je zmluvnou stranou ako kupujúci podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení.

2. Vymedzenie pojmov

2.1. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre svoju osobnú potrebu a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Firma Lentiamo s.r.o., IČO: 26104784, DIČ: CZ26104784 predáva tovar na Slovensko iba koncovým zákazníkom, nie podnikateľským subjektom. Preto tiež nie je možné v nákupnom procese zadať IČO, DIČ, ani DIČ DPH odberateľa. Od 1. 10. 2021 firma prešla na systém One-Stop-Shop (OSS), ktorý umožňuje predajcovi predaj tovaru na diaľku zákazníkom do EÚ a odvádza DPH v rámci One-Stop-Shop systému pod svojím DIČ českému správcovi dane.

2.2. Predávajúcim (dodávateľom) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.3. Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Orgánmi dozoru sú:

 • Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

  Sídlo: Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27

 • Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

  Prievozská 32, 820 07 Bratislava 27

3. Identifikácia predávajúceho

Tento internetový obchod prevádzkuje spoločnosť Lentiamo s.r.o. so sídlom Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, Česká republika, IČ 26104784, DIČ CZ26104784 (zápis v obchodnom registri ČR). Kontaktná adresa pre doručovanie v rámci Slovenskej republiky je:

Optika Lentiamo 
Obchodná 554/27
811 06 Bratislava

Ďalšie informácie nájdete na stránke Kontakt.

4. Označenie tovaru a opis jeho hlavných činností

Označenie a vlastnosti tovaru sú uvedené pri jednotlivých výrobkoch na našich internetových stránkach www.lentiamo.sk.

5. Cena tovaru vrátane všetkých daní a poplatkov

5.1. Na internetových stránkach je pri každom výrobku uvádzaná cena výrobku, ku ktorej sa pripočítajú iba náklady na dopravu tovaru (pozri nižšie).

5.2. Ceny sú zásadne uvádzané s DPH, ak nie je jasne uvedené pri konkrétnom výrobku inak.

5.3. Ceny sú vyhlásené na dobu neurčitú. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

5.4. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

5.5. Predávajúci si vyhradzuje právo na chyby publikovaných cien a ostatné informácie. Pri zjavne chybnom stanovení ceny alebo pri zjavných početných chybách je predávajúci oprávnený žiadať od kupujúceho poskytnutie dodatočne zodpovedajúcej platby alebo od zmluvy odstúpiť.

6. Spôsob platby

Objednaný tovar môžete zaplatiť týmito spôsobmi:

6.1. Platba pri prevzatí tovaru (dobierka, osobný odber) Ak zvolíte v priebehu objednávky platbu pri prevzatí tovaru, uhradíte zásielku pracovníkovi Slovenskej pošty alebo spoločnosti GLS. V hotovosti tiež môžete uhradiť zásielku v prípade osobného odberu na niektorom z našich výdajných miest, na pobočke pošty alebo GLS ParcelShope.

6.2. Platba prevodom na účet

6.2.1. V prípade platby prevodom je nutné objednávku pred expedíciou uhradiť. Platbu prosím odošlite na náš bankový účet SK1611110000001337123000, variabilným symbolom (VS) platby je číslo objednávky. Pred odoslaním platby prosím dôkladne skontrolujte zadané údaje, predídete tak komplikáciám s vybavením objednávky.

6.2.2. Objednaný tovar v prípade platby prevodom expedujeme po pripísaní platby na náš účet.

6.2.3. V prípade platby prevodom z bežného eurového účtu je zákazník povinný pre svoju platbu použiť typ platby SEPA. V prípade, že zákazník použije iný typ platby alebo banka danú platbu ako SEPA platbu neakceptuje, je obchodník oprávnený požadovať od klienta dodatočnú platbu vo výške poplatkov z takto realizovanej platby, naúčtovaných bankou obchodníkovi, a zákazník je povinný ju uhradiť.

6.3. Platba kartou. Najrýchlejší spôsob, ako zaplatiť za vaše šošovky.

6.3.1. V prípade platby kartou budete po dokončení objednávky presmerovaní na platobnú bránu štandardu 3D secure VISA / MC, kde budete vyzvaní k úhrade. Platobné údaje zadávate priamo v platobnej aplikácii na strane poskytovateľa, prenos dát z vášho počítača je zabezpečený šifrovacím algoritmom. Systém vás požiada o zadanie týchto údajov:

 • číslo platobnej karty
 • dátum ukončenia platnosti karty
 • CVV2/CVC2 – posledné trojčíslie predtlačené na podpisovom prúžku vašej karty

6.3.2. V platobnej bráne môžete zaplatiť prostredníctvom kariet MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, vaša karta musí mať povolené platby na internete. V prípade, že bude platba zamietnutá, kontaktujte svoju banku.

6.4. Paypal Platenie pomocou online brány Paypal. Peniaze budú ihneď prevedené na náš účet.

6.5. Benefit Plus. Objednávky je možné zaplatiť kartou Benefit Plus priamo v nákupnom košíku, zvolením platby Benefit Plus (platbu nájdete pod Ďalšie platobné metódy). Po odoslaní objednávky budete presmerovaní na portál poskytovateľa Benefit Plus, kde môžete dokončiť platbu za tovar. Ak dôjde k zrušeniu objednávky hradenej prostredníctvom poukážok benefitných programov, vrátime vám sumu opäť prostredníctvom benefitov.

6.6. Daňový doklad za Lentiamo zasielame úplne automaticky e-mailom, môžete si ho kedykoľvek stiahnuť po prihlásení v klientskej sekcii. Elektronický doklad je v súlade so zákonmi SR a je plne postačujúci pre jednoduché i podvojné účtovníctvo.

6.7. V prípade objednávky dioptrických okuliarov je nutné uhradiť plnú cenu objednávky vopred, a to bankovým prevodom, kartou online alebo Paypalom, Apple Pay, Benefit Plus alebo Klarnou.

6.8. Spoločnosť Lentiamo s.r.o. (Lentiamo) si vyhradzuje právo odmietnuť niektoré spôsoby platby a pri niektorých objednávkach požadovať iné spôsoby platby.

7. Spôsob plnenia

Tovar dodávame prostredníctvom Slovenskej pošty alebo GLS. Všetky spoločnosti umožňujú platbu v hotovosti pri prevzatí zásielky. Možný je tiež osobný odber v našich výdajných miestach, v GLS ParcelShopoch alebo na pobočkách pošty.

7.1. Osobný odber

7.1.1. Ak máte v okolí jedno z našich výdajných miest, môžete si objednaný tovar vyzdvihnúť osobne. Tovar, ktorý máme na sklade k dispozícii, je pripravený na vyzdvihnutie zvyčajne o jeden – dva pracovné dni.

7.1.2. Zásielka je pre vás na výdajnom mieste pripravená 7 dní. Na výdajných miestach je možné platiť iba v hotovosti.

7.1.3. Vždy počkajte na e-mailovú správu a SMS od nás, že je objednávka pripravená na vyzdvihnutie.

7.2. Slovenská pošta

7.2.1. Balík na adresu – Slovenská pošta zvyčajne objednávky doručuje tretí pracovný deň od odoslania. Doručovateľ Slovenskej pošty vám balík prinesie priamo na adresu uvedenú na zásielke. V prípade, že vás na uvedenej adrese nezastihne, uloží zásielku na príslušnej pošte k adrese bydliska, vyzdvihnúť si ju môžete 18 dní od uloženia na pobočke. Ak si ju nestihnete vyzdvihnúť, vracia sa nám späť – o vrátenej zásielke a doriešení situácie vás budeme informovať e-mailom.

7.2.2. Balík na poštu alebo BalíkoBOX – Slovenská pošta zvyčajne objednávky doručuje tretí pracovný deň od odoslania. Balík by mal byť doručený a uložený na príslušnej pošte, ktorú ste v objednávke zvolili / prípadne v BalíkoBOXE. O uložení zásielky budete informovaní SMS správou alebo e-mailom. Prosím vyzdvihnite si zásielku počas nasledujúcich 18-tich dní. Po uplynutí tejto lehoty Slovenská pošta zasiela balíček späť.

7.2.3. Po expedícii objednávky Slovenskou poštou sme na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali v objednávke, zaslali číslo, pod ktorým zásielku dohľadáte na stránkach Slovenskej pošty.

7.3. GLS ParcelShop

7.3.1. GLS Parcel Shop slúži na pohodlné vyzdvihnutie zásielky s dlhou otváracou dobou.

7.3.2. Vaša zásielka zostane na GLS Parcel Shope k dispozícii nasledujúcich 5 dní od doručenia. Spoločnosť GLS ponúka sledovanie zásielok online.

7.4. GLS

7.4.1. Pri preberaní zásielky so zvoleným doručením kuriérom GLS musíte byť prítomný na uvedenej adrese buď vy, alebo váš splnomocnenec.

7.4.2. Kuriér spoločnosti GLS zvyčajne doručuje objednávky prvý až druhý pracovný deň od odoslania.

7.4.3. Stav doručovania zásielky GLS môžete sledovať online.

7.5. Objednávky je možné doručiť aj do rôznych krajín Európy za medzinárodné poštovné, pred zadaním objednávky nás kontaktujte.

7.6. V prípade akéhokoľvek problému s doručením objednaného tovaru (typicky meškanie dodania, strata zásielky u dopravcu, poškodená zásielka) nás neváhajte kontaktovať na zákazníckej linke +421 220 924 452 (počas pracovných dní po – pia medzi 8 – 16 hod.) alebo nám napíšte na objednavky@lentiamo.sk. V prípade, že Vám dopravca doručí poškodenú zásielku, nepreberajte ju a ihneď nás kontaktujte.

7.7. Pravidelné zasielanie - zákazník Lentiamo má možnosť predplatiť si formu pravidelnej zásielky kontaktných šošoviek a iných produktov okrem okuliarov. Táto iniciatíva nie je pre zákazníka vyžadovaná a zaručuje zľavnenú cenu v porovnaní so štandardnou cenou zobrazenou na Lentiamo.sk, ako aj lepšiu dostupnosť produktov zahrnutých v službe "Pravidelné zasielanie". Ak zákazník potvrdí pravidelné zasielanie, môže ho kedykoľvek ukončiť. Táto služba je určená iba pre koncových zákazníkov.

8. Doba dodania

Robíme všetko pre to, aby sa k vám objednávky dostali čo najskôr. Expedícia objednávok prebieha aktuálne počas pracovných dní o 11:00 hod.

8.1. Tovar, ktorý je na sklade, expedujeme v závislosti od spôsobu dodania takto:

Spôsob platby a doručenia Doba objednávky Deň expedície Doručenie
Osobné vyzdvihnutie v optike Lentiamo s platbou v hotovosti v optike do 11:00 hod v deň prijatia objednávky 1-2 pracovné dni
Osobné vyzdvihnutie v optike Lentiamo s platbou v hotovosti v optike po 11:00 hod nasledujúci deň po prijatí objednávky 1-2 pracovné dni
Dobierka Slovenská pošta – balík na adresu do 11:00 hod v deň prijatia objednávky 3 pracovné dni od expedície
Dobierka Slovenská pošta – balík na adresu po 11:00 hod nasledujúci deň po prijatí objednávky 3 pracovné dni od expedície
Dobierka Slovenská pošta – balík na poštu do 11:00 hod v deň prijatia objednávky 3 pracovné dni od expedície
Dobierka Slovenská pošta – balík na poštu po 11:00 hod nasledujúci deň po prijatí 3 pracovné dni od expedície
Dobierka GLS do 11:00 hod v deň prijatia objednávky 1 – 2 pracovné dni od expedície
Dobierka GLS po 11:00 hod nasledujúci deň po prijatí objednávky 1 – 2 pracovné dni od expedície
Naše výdajné miesta – dobierka do 11:00 hod v deň prijatia objednávky (odoslania do výdajného miesta) 1 – 2 pracovné dni od expedície
Naše výdajné miesta – dobierka po 11:00 hod nasledujúci deň po prijatí objednávky 1 – 2 pracovné dni od expedície
GLS ParcelShop – dobierka do 11:00 hod v deň prijatia objednávky (odoslania do výdajného miesta) 1 – 2 pracovné dni od expedície
Platba vopred podľa termínu pripísania platby na náš účet podľa termínu pripísania platby a vybraného spôsobu dopravy

Pozn.: Vyššie uvedené doby sa vzťahujú na pracovné dni. Ak pripadá termín expedície na deň štátneho sviatku, deň pracovného pokoja v SR a / alebo ČR alebo na sobotu a nedeľu, doba dodania sa o tento deň (dni) automaticky predlžuje. Vo výnimočných prípadoch sa môže zásielka oneskoriť.

8.2. Tovar, ktorý nie je na sklade, zvyčajne dodávame do 10 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky a pri platbe vopred odo dňa pripísania kúpnej ceny na bankový účet, resp. obdržania potvrdenia o úhrade kúpnej ceny. Dioptrické okuliare vyrobené na zákazku dodávame spravidla do 14 dní. Pokiaľ by vo výnimočných prípadoch prišlo k zdržaniu zásielky, budeme Vás kontaktovať.

9. Náklady za prepravu tovaru

9.1. Doprava, resp. vyzdvihnutie (i balné) u objednávky nad 60 € je zadarmo v prípade platby vopred (ak je zvolené doručenie na niektoré z našich výdajných miest – lekární, tiež nehradíte dobierkovné v prípade platby v hotovosti na výdajnom mieste).

9.2. K objednávkam do čiastky 60 € vrátane za tovar platíte len náklady na prepravu, čo je poštovné, resp. poplatok za osobný odber (prípadne dobierkovné 1 €). Neúčtujeme žiadne balné ani obdobné prirážky. V závislosti od celkovej sumy za tovar, spôsobu doručenia a platby sú náklady na doručenie vrátane DPH nasledujúce:

Spôsob dodania Objednávka do 60 € Objednávka nad 60 €
Osobné vyzdvihnutie v optike Lentiamo / dobierka 0 € 1 €
Osobné vyzdvihnutie v optike Lentiamo / platba vopred 0 € 0 €
Slovenská pošta – balík na adresu / dobierka 3,30 € 1 €
Slovenská pošta – balík na adresu / platba vopred 2,30 € 0 €
Slovenská pošta – balík na poštu / dobierka 2,90 € 1 €
Slovenská pošta – balík na poštu / platba vopred 1,90 € 0 €
GLS / dobierka 3,90 € 1 €
GLS/ platba vopred 2,90 € 0 €
Osobný odber/dobierka 1,80 € 1 €
Osobný odber/platba vopred 0,80 € 0 €
GLS ParcelShop / dobierka 2,90 € 1 €
GLS ParcelShop / platba vopred 1,90 € 0 €

9.3. V prípade, že dôjde k vráteniu odoslanej zásielky (neprevzatie zásielky zákazníkom) a zákazník požiada o jeho opätovné zaslanie, k novej zásielke bude účtované poštovné podľa vybraného spôsobu dopravy.

10. Reklamačný poriadok

10.1. Ustanovenia tejto časti A. Reklamačného poriadku sa vzťahujú na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, vzťahujú sa na zodpovednosť za vady a nároky z nej vyplývajúce príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

A. Rozsah zodpovednosti

10.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je v čase jeho prevzatia kupujúcim a počas záručnej doby bez vád, t.j. že tovar zodpovedá opisu, ktorý bol o tomto tovare uvedený na internetovej stránke v čase predaja tovaru alebo v akejkoľvek sprievodnej dokumentácií dodanej s tovarom.

10.2.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých tovaroch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

10.2.2. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo o použitý tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

10.2.3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli najmä v dôsledku zavineného konania alebo opomenutia kupujúceho, nesprávnym skladovaním, manipulovaním alebo prepravou, nesprávnym alebo neodborným zásahom do veci a za vady, ktoré vznikli v dôsledku používania, ktoré je v rozpore s príslušným návodom na použitie. Informácia o správnom použití, či už vo forme písomnej informácie pre používateľa alebo návodu na obsluhu prípadne užívateľského manuálu je priložená k tovaru, ak je k dispozícii od výrobcu, prípadne je možné ho zaslať na požiadanie e-mailom alebo je tiež k dispozícii v klientskej sekcii zákazníckeho účtu.

10.2.4. Za vadu tiež nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený alebo k vade došlo prevádzkou alebo používaním v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku alebo jeho časti.

10.2.5. Predávajúci nezodpovedá za nespokojnosť kupujúceho s výsledným farebným efektom, či za nepohodlie pri nosení šošoviek. Reklamácia tohto druhu bude prijatá iba v prípade, že zašlete potvrdenie od Vášho kontaktológa či očného lekára o aplikácii reklamovanej značky šošoviek a ich parametrov.

10.2.6. Reklamácia sa nevzťahuje na drobné rozdiely vo farbe – jednotlivé šarže farebných kontaktných šošoviek sa môžu mierne líšiť. Nemožno reklamovať farebné kontaktné šošovky z dôvodu nevyhovujúcej farby. Na webe sú umiestnené iba ilustratívne fotografie od výrobcu.

10.3. Záručná doba

10.3.1. Záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je uvedená pri konkrétnom tovare dlhšia záručná doba. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

10.3.2. Ak ide o použitý tovar, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

10.3.3. Pri tovaroch, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky tovaru.

10.3.4. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať daňový doklad o kúpe.

10.3.5. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú. Ak je na tovare vyznačená exspiračná doba, končí sa záručná doba uplynutím tejto exspiračnej doby.

10.3.6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

10.3.7. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčasti, na ktorú bola poskytnutá záruka.

10.4. Nároky z vád tovaru

10.4.1 Ak ide o odstrániteľnú vadu, má kupujúci právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

10.4.2.Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

10.4.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

10.4.4. Vada, ktorá sa prejaví do šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak predávajúci nepreukáže opak.

10.4.5. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru vady, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.

10.4.6. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

10.4.7. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne používať. O opätovné vyskytnutie sa vady po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom vád trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácie súčasne najmenej tri odstrániteľné vady.

10.4.8. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

10.5. Podmienky uplatnenia nárokov z vád tovaru a postup reklamácie

10.5.1. Kupujúci je povinný oznámiť vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil.

10.5.2. Kupujúci pri uplatňovaní reklamácie presne opíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadný tovar predávajúcemu osobne alebo ho odošle poštou doporučene (nie na dobierku) na adresu Optika Lentiamo, Obchodná 554/27, 811 06 Bratislava​​​​. Kupujúci je povinný na zásielku uviesť „REKLAMÁCIA“. Kupujúci je zároveň povinný uviesť kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo, e – mail), na ktoré bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu aj vyplnením Reklamačného formulára.

10.5.3. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží kupujúci daňový doklad – faktúru s vyznačeným dátumom zakúpenia tovaru dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho, dokumentáciu k tovaru a všetky jeho časti pre prípad výmeny. Reklamovaný tovar je nutné mať fyzicky k dispozícii. Predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou. V prípade reklamácie kontaktných šošoviek je potrebné predložiť kópiu potvrdenia o aplikácii reklamovaných kontaktných šošoviek alebo potvrdenie o vykonaní merania zraku od kvalifikovaného špecialistu (očný lekár, optik, oftalmológ) nie staršie ako 12 mesiacov. Ak už došlo k vybaleniu kontaktnej šošovky z prepravného puzdra (blistra), je nevyhnutné, aby bola šošovka zaslaná späť v puzdre s roztokom. Pokiaľ nebude tento postup dodržaný, je možné, že dôjde v priebehu dopravy k poškodeniu v rozsahu, ktorý neumožní riadne posúdenie reklamovaného tovaru. Pred samotným zaslaním tovaru späť je nutné informovať nás o reklamácii e-mailom na adresu: reklamacie@lentiamo.sk, obratom vás budeme o nutnosti zaslania reklamovaného tovaru späť informovať podľa individuálneho posúdenia reklamácie.

10.5.4. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv si uplatňuje, predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

10.5.5 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví v čo najkratšej možnej lehote, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

10.5.6. Akonáhle kupujúci uplatní niektoré z práv zodpovednosti za vady tovaru, napríklad právo na odstránenie vady, či zľavu z kúpnej ceny, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.

10.5.7. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o reklamácii, a to takou formou, akou mu bola reklamácia oznámená (osobne, e-mailom, poštou), v ktorom predávajúci uvedie:

 • kedy kupujúci právo uplatnil,
 • čo je obsahom reklamácie (opis vady) a
 • aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje.

10.5.8. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany kupujúceho riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť riadne vybavená.

10.5.9. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

10.5.10. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

10.5.11. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

10.5.12. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody.

10.5.13 O vybavení reklamácie je predávajúci povinný spotrebiteľa upovedomiť a kupujúci je povinný tovar prevziať, ak sa nedohodnú strany inak. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktoré obsahuje informácie o:

 • dátume a spôsobe vybavenia reklamácie
 • vrátane potvrdenia o vykonaní opravy
 • a čase jej trvania
 • prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

10.5.14. Tovar na reklamáciu môžete odovzdať či zaslať doporučene na adresu: Optika Lentiamo, Obchodná 554/27, 811 06 Bratislava​​.

10.5.15. Na podanie žiadosti môžete použiť aj tento tento formulár.

10.5.16. Ak bude vaša reklamácia oprávnená, máte právo na náhradu nákladov spojených s uplatnením práv z chybného plnenia vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný).

B. Záruka za akosť

10.6. Úprava v tejto časti B sa uplatňuje ako na zmluvy uzavreté so spotrebiteľmi, tak s podnikateľmi.

10.6.1. Predávajúci poskytuje zmluvnú (dobrovoľnú) záruku kvality len v prípade, že je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenému k veci alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné vec použiť. V takomto prípade sa predávajúci zaväzuje, že počas trvania záručnej doby bude ním dodaný tovar spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak obvyklý účel a že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.

10.6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.

10.6.3. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

10.6.4. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.

10.6.5. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania, nedodržania zásad na použitie, nedodržania zásad používania okuliarov alebo nesprávneho čistenia. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré Kupujúci sám spôsobil.

10.6.6. Ustanovenia čl. 10.4 až 10.5.14. uvedené vyššie pri zodpovednosti za akosť sa v takom prípade použijú v rovnakom rozsahu.

C. Osobitné práva a povinnosti týkajúce sa ostatných výrobkov

10.7. Slnečné okuliare musia byť pri odstúpení od zmluvy vrátené späť na adresu predávajúceho v pôvodnom stave, spoločne s doplnkami ako je čistiaca handrička a puzdro, rovnako ako nepoškodený obal – papierové a plastové balenia, nálepky, označenie výrobku a certifikát pravosti. Pre vrátenie kúpnej ceny musia byť vrátené aj darčeky a bonusové produkty, zakúpené z bonusových bodov získaných nákupom tohto produktu. Povinnosťou kupujúceho je zabezpečiť, aby boli slnečné okuliare doručené bezpečne: slnečné okuliare musia byť vrátené na adresu odosielateľa (predávajúceho) doporučene a náležite zabalené, aby sa predišlo poškodeniu. Pokiaľ budú slnečné okuliare alebo puzdro/doplnky poškodené alebo chýbajúce, vyhradzuje si predávajúci právo na čiastočné vrátenie peňazí, alebo žiadne vrátenie peňazí, v závislosti od rozsahu poškodenia podľa posúdenia predávajúceho. Objednávacie číslo vrátených okuliarov musí byť napísané na balíku, nie na obale produktu, aby bolo zabránené omeškaniu pri identifikácii odosielateľa.

10.8. Záručná doba na slnečné okuliare a dioptrické okuliare (vrátane úprav napr. tvrdenie, antireflex) je 24 mesiacov odo dňa doručenia zásielky.

11. Garancia výmeny 365

V rámci nášho programu Garancia výmeny 365 vám bezplatne vymeníme kontaktné šošovky, ktoré ste u nás zakúpili v uplynulých 365 dňoch, ak sa Vám zmenili dioptrické parametre. Viac informácií s podmienkami, podľa ktorých je možné k výmene pristúpiť, nájdete tu.

12. Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sa nelíšia od vašej základnej sadzby.

13. Poučenie spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy

Podľa zákona majú zákazníci v Európskej únii právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni dodania tovaru. U nás máte na vrátenie 30 dní. Do tridsaťdňovej lehoty sa započítava 14 dní na odstúpenie od zmluvy a 14 dní na zaslanie tovaru späť obchodníkovi, pričom žiadna z týchto lehôt nie je kratšia ako 14 dní.

Na vrátenie tovaru do 30 dní od dátumu predaja máte právo vždy, ak ste koncový spotrebiteľ. Právo na vrátenie tovaru vám vzniká aj pri osobnom odbere a tovar zakúpený na internete je možné vrátiť bez udania dôvodu.

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky tovaru na e-shope Lentiamo. Od kúpnej zmluvy je možné odstúpiť do 30 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.

30-dňovú lehotu pre vrátenie okuliarov je možné využiť 2× do roka.

13.1. Do 14 dní za podmienok uvedených v čl. 13 všeobecných obchodných podmienok máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie.

13.2. Máte právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy vy alebo vami určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezmete tovar.

13.3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho, spoločnosť Lentiamo s.r.o., IČ: 26104784, Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, a to:

 • listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu Optika Lentiamo, Obchodná 554/27, 811 06 Bratislava​​.
 • alebo e -mailom na adresu reklamacie@lentiamo.sk.

13.4. Pre lepšiu orientáciu uvítame, ak v odstúpení uvediete číslo objednávky, resp. variabilný symbol faktúry. Tento údaj však nie je povinný.

13.5. Na našej webovej stránke www.lentiamo.sk môžete tiež elektronicky vyplniť a odoslať formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie. Ak využijete túto možnosť, obratom Vám zašleme potvrdenie o prijatí takéhoto odstúpenia od zmluvy.

13.6. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenia od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

13.7. Ak riadne odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám bolo doručené Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás dostali v súvislosti s kúpnou zmluvou, od ktorej bolo odstúpené, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku vami zvoleného spôsobu doručenia, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného doručenia nami ponúkaný). Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili v pôvodnej transakcii, ak ste výslovne neurčili inak. V žiadnom prípade vám tým nevzniknú ďalšie náklady.

13.8. Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukážete, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

13.9. Namiesto vrátenia platby môžete požadovať dodanie iného tovaru podľa vášho výberu, ak nás o vašom rozhodnutí včas informujete, najlepšie už spolu s odstúpením od zmluvy.

13.10. Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, pošlite doporučene späť alebo ho odovzdajte na adrese:

Optika Lentiamo 
Obchodná 554/27
811 06 Bratislava

13.11. V prípade odstúpenia od zmluvy máte povinnosť vrátiť všetok dodaný tovar, a to vrátane darčekov a tovaru dodaného zdarma alebo za nižšiu cenu. V prípade, že nevrátite všetok dodaný tovar alebo vrátite len jeho časť, máme právo vrátenú kúpnu cenu pomerne znížiť o výšku sumy za nevrátený tovar. Tovar poskytnutý za zníženú cenu alebo zadarmo sa pre účely vrátenia oceňuje bežnou trhovou cenou (a to cenou, za ktorú tovar bežne predávame, alebo za ktorú by sme ho predávali, ak momentálne nie je tovar ponúkaný).

13.12. Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní po odstúpení od zmluvy.

13.13. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nesiete vy. Všetok tovar ponúkaný na našich stránkach môže byť zo svojej podstaty vrátený obvyklou poštovou cestou, preto vám nevzniknú iné náklady na vrátenie tovaru než poštovné.

13.14. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

13.15. Právo na odstúpenie od zmluvy vzniká aj v prípade zmlúv na tovar, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu (napr. na individuálne zhotovené dioptrické okuliare vrátane šošoviek), spotrebiteľ môže využiť možnosť odstúpiť od zmluvy na kúpu akéhokoľvek typu okuliarov a na kúpu tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu (napr. na individuálne zhotovené dioptrické okuliare vrátane šošoviek) dvakrát ročne a takýto tovar vrátiť v lehote 30 dní v súlade s ustanovením čl. 13 týchto obchodných podmienok. Spoločnosť Lentiamo s.r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť odstúpenie od zmluvy v prípade zmlúv na kúpu akéhokoľvek typu okuliarov a na kúpu tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy viac ako dvakrát za jeden kalendárny rok. Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká v prípade, že spotrebiteľ uzavrel zmluvu o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť. Okrem reklamácií možno vrátiť iba neporušené, nerozbalené originálne balenia kontaktných šošoviek, roztokov, očných kvapiek a ďalšieho dioptrického sortimentu

13.16. Obchodník môže ponúkať zákazníkom v newsletteri alebo na webe časovo obmedzenú zvýhodnenú cenu a taktiež môže dočasne ponúknuť nižšiu cenu pre zákazníkov privedených na web obchodníka tretími stranami. Produkty na webovej stránke obchodníka sú zoradené na základe predajnosti na danom trhu a preferenciách zákazníka.

13.17. Všetky objednávky podané na našom e-shope musia zodpovedať bežným potrebám súkromnej spotreby, a to ako vo vzťahu k počtu produktov objednaných v rámci jednej objednávky, tak vo vzťahu k viacerým objednávkam. Obchodník si vyhradzuje právo zrušiť objednávku najmä v nasledujúcich prípadoch: problémy s dostupnosťou tovaru, identifikáciou kupujúceho, kúpnou cenou, výškou a spôsobmi prípadného uplatnenia zľavy alebo inej propagačnej akcie, spôsoby platby a spôsoby doručenia.

 

14. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov

14.1.Mimosúdne riešenie sporov je možné najmä prostredníctvom (I) dohody, (II) mediácie alebo (III) arbitráže a je založené na dobrovoľnej účasti oboch strán. Máte právo sa na nás obrátiť s akoukoľvek sťažnosťou a žiadosťou o mimosúdne riešenie sporu, a to na adresy, resp. e-mailové adresy uvedené vyššie.

14.2 Postup pri vybavovaní sťažností

14.2.1. Kupujúci (ďalej aj ako „sťažovateľ“) môže podať sťažnosť alebo podnet písomne na adrese predávajúceho. Sťažovateľ musí v sťažnosti uviesť svoje údaje minimálne v rozsahu: meno a priezvisko, a kontaktnú adresu/e-mail, na ktorú/ý môže predávajúci zaslať písomnú odpoveď o spôsobe vybavenia sťažnosti. Na anonymné sťažnosti nebude predávajúci prihliadať.

14.2.2. Pokiaľ nebude sťažnosť vybavená priamo na mieste, bude postúpená zodpovednému útvaru predávajúceho na prešetrenie. Sťažovateľ bude informovaný o ďalšom postupe vybavovania jeho sťažnosti.

14.2.3. Predávajúci vybaví sťažnosť kupujúceho v lehote 30 dní od jej prijatia, a to nasledujúcim spôsobom:

 • v prípade, že po prešetrení sťažnosti predávajúci vyhodnotí túto ako opodstatnenú, zabezpečí vykonanie potrebných opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré boli predmetom sťažnosti a o spôsobe vybavenia sťažnosti sťažovateľa písomne vyrozumie,
 • v prípade, že po prešetrení sťažnosti predávajúci vyhodnotí túto ako neopodstatnenú, písomne sťažovateľa o tejto skutočnosti upovedomí.

14.3. Alternatívne riešenie sporov

14.3.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva na základe zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení.

14.3.2. V prípade, ak nie je kupujúci podľa bodu 1. spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, je kupujúci ako spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa ustanovenia § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení.

14.3.3. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení.

Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú:

 1. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu,
 2. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb, a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku, a
 3. Slovenská obchodná inšpekcia pre spory neuvedené v písmenách a) a b) okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

14.3.4. Návrh môže kupujúci podať postupom podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Návrh sa podáva príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

14.3.5. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci ako spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú kupujúceho podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.

14.3.6. Návrh musí obsahovať:

 1. meno a priezvisko kupujúceho /spotrebiteľa/, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 2. presné označenie predávajúceho,
 3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 4. označenie, čoho sa kupujúci /spotrebiteľ/ domáha,
 5. dátum, kedy sa kupujúci /spotrebiteľ/ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
 6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e).

14.3.7. K návrhu kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

14.3.8. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 predmetného zákona a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

14.3.9. Ak návrh neobsahuje náležitosti podľa bodu 6. alebo, ak k nemu nie sú priložené doklady potrebné na jeho posúdenie, subjekt alternatívneho riešenia sporov bezodkladne informuje kupujúceho ako spotrebiteľa o tom, aké má návrh nedostatky, akým spôsobom majú byť odstránené a vyzve ho, aby neúplný alebo nezrozumiteľný návrh doplnil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. Subjekt alternatívneho riešenia sporov zároveň spotrebiteľa poučí o následkoch nedoplnenia návrhu v určenej lehote.

14.3.10. Európska komisia poskytuje platformu slobodného prístupu na riešenie online konfliktov medzi zákazníkom a nami bez potreby obrátiť sa na súdny dvor prostredníctvom intervencie tretej strany, nazývanej Subjekt riešenia sporov, ktorý pôsobí ako sprostredkovateľ medzi dvomi stranami.

14.3.11. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu 5 € vrátane dane z pridanej hodnoty. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

15. Orgán dohľadu alebo štátneho dozoru

Subjektom mimosúdneho konania je v prípade internetového obchodu Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“), ktorá je dozorným a kontrolným orgánom štátnej správy na úseku práv spotrebiteľov. Podnet SOI môžete podať aj prostredníctvom internetových stránok SOI.

16. Uloženie zmluvy a prístup k nej

Uzavretá zmluva je nami archivovaná za účelom jej splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Na požiadanie Vám k nej umožníme prístup. Zmluva je tiež súčasťou e-mailovej správy, ktorou potvrdzujeme vašu objednávku.

17. Jazyk zmluvy

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

18. Technické kroky vedúce k uzavretiu zmluvy a opravovanie chýb objednávky

18.1. Vytvorenie objednávky. V tomto kroku vyberiete požadovaný tovar, príp. jeho vlastnosti a počet kusov.

18.2. Kontrola objednávky. Pred dokončením objednávky máte vždy možnosť objednávku skontrolovať a prípadne sa vrátiť o krok späť a zmeniť, resp. opraviť vstupné údaje zadané pri realizácii objednávky, hlavne upraviť množstvo objednávaného tovaru či pridať ďalší výrobok. Celá objednávka a jej cena sa následne automaticky aktualizuje.

18.3. Odoslanie objednávky. Objednávku odošlete elektronickou formou. Objednávka sa považuje za návrh zmluvy.

18.4. Potvrdenie o prijatí objednávky. Okamžite po obdržaní objednávky vám potvrdíme jej prijatie. Potvrdenie zašleme na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali. Doručením bezvýhradného potvrdenia dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Podaním objednávky potvrdzujete, že ste sa oboznámili s týmito obchodnými podmienkami a vyjadrujete s nimi súhlas.

18.5. Odstúpenie od zmluvy z našej strany. Právo na odstúpenie od zmluvy máme okrem zákonných dôvodov aj v prípade, že (I) dohodnutá kúpna cena nebola zaplatená riadne a včas, (II) ďalej v prípade, že údaje o ponúkanom tovare vrátane informácií o jeho kúpnej cene, dostupnosti, zľave alebo akcii neboli zadané na internetových stránkach v správnom znení, najmä kvôli technickej chybe na našej strane alebo (III) došlo k nepredvídateľným okolnostiam zo strany tretích osôb alebo vyššej moci (vis maior), pre ktoré nemožno za dohodnutých podmienok tovar dodať. Pre prípad neplatnosti zmluvy z dôvodu omylu si osobitne upravujeme, že za rozhodujúce okolnosti považujeme najmä identifikáciu, vlastnosti a dostupnosť tovaru, identifikáciu kupujúceho, výšku kúpnej ceny, výšku a podmienky uplatnenia prípadnej zľavy alebo iné akčné ponuky, spôsob platby a spôsob dodania tovaru.

18.6. Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí so zasielaním upozornení o nízkej zásobe nakupovaného alebo podobného tovaru („Pripomienkovač šošoviek“), a to prostredníctvom e-mailovej správy či prostredníctvom užívateľského profilu na www.facebook.com. Súčasťou každého takého upozornenia je aj možnosť odhlásenia sa z automatického stráženia stavu zásob kupujúceho.

19. Stiahnutie obchodných podmienok a zmluvy

Obchodné a reklamačné podmienky sú k dispozícii na stiahnutie tu. Znenie zmluvy je súčasťou e-mailovej správy, ktorou potvrdzujeme Vašu objednávku.

20. Zásady ochrany osobných údajov

20.1 Spoločnost Lentiamo s.r.o. so sídlom Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, IČO 261 04 784, zapísaná na Krajskom súde v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 14226, spracúva v zmysle nariadenie Európského parlamentu a Rady č. 2016/679 (Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) pri uzavretí kúpnej zmluvy so zákazníkmi nasledujúce osobné údaje:

 1. V prípade jednotlivca:
  • V prípade kúpy dioptrických okuliarov online fotografiu (v prípade jej poskytnutia predávajúcemu)
  • Meno, priezvisko,
  • E-mailovú adresu;
  • Telefónne číslo;
  • Adresu (dodaciu, fakturačnú)
  • ISIC kartu;
  • ITIC kartu;
  • ALIVE kartu;
  • Sphere kartu;
  • Benefit plus;
 2. v prípade spoločnosti:
  • Meno, priezvisko;
  • Názov spoločnosti;
  • E-mailovú adresu;
  • Telefónne číslo;
  • Adresu sídla;
 3. Pre oba prípady:
  • Platobnú kartu (posledné štvorčíslie, expirácia, typ) – ak povolíte zapamätanie platobných údajov;
  • IP adresu, z ktorej bol urobený nákup (len po dobu troch rokov);
  • Vami nastavený dátum pripomenutie ďalšieho nákupu – ak si pre službu Pripomienkovač šošoviek nastavíte na vlastné dátum;

v súlade s platnými právnymi predpismi, a to za účelom poskytnutia plnenia zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Vyššie uvedené spracovanie je umožnené na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

20.1.1 Na emailovú adresu (prípadne telefónne číslo) vám budú v prípade uzavretia kúpnej zmluvy, kde spoločnosť Lentiamo s.r.o. vystupuje v pozícii predávajúceho, zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať len podobného tovaru a je možné ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom – zaslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť. E-mailová adresa bude na tento účel predávajúcim spracovávaná po dobu 3 rokov od vášho posledného nákupu.

20.2 Spoločnosť Lentiamo s.r.o. prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Výnimku predstavujú dopravcovia, ktorým sú osobné údaje kupujúcich poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru; poskytovatelia hodnotiacich služieb, ktorým sú osobné údaje kupujúcich poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre uskutočnenie hodnotenia; poskytovatelia platobných brán, ktorým sú osobné údaje kupujúcich poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre umožnenie úhrady objednávky; a ďalej spracovatelia, ktorými môžu byť:

 1. poskytovateľ e-mailového a / alebo analytického softvéru (napr. Google Analytics, Google Ads, Mailgun)
 2. poskytovatelia softvéru zákazníckej podpory (napr. Groove)
 3. výdajné miesta, ak si zákazník zvolí túto možnosť dodania
 4. poskytovatelia poštových služieb (napr. Slovenská pošta, GLS)
 5. poskytovatelia platobných služieb (napr. vydavatelia debetných kariet, PayPal)
 6. spoločnosti na vymáhanie pohľadávok, právni a daňoví poradcovia
 7. poskytovatelia SMS služieb (napr. SMSbrána)
 8. poskytovatelia IT služieb
 9. hodnotiaca služba Heureka iba v prípade, ak zákazník poskytne súhlas
 10. prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských služieb, softvéru alebo aplikácií, ktoré však nie sú v súčasnej dobe spoločnosťou Lentiamo s. r. o. používané.

Lentiamo s. r. o. si v týchto kategóriách vyhradzuje právo poveriť ďalšie tretie osoby.

20.2.1. Vezmite, prosíme, na vedomie, že máte právo podľa Nariadenia kedykoľvek vyžadovať:

 • prístup ku svojim osobným údajom,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • požadovať od predávajúceho odstránenie osobných údajov – predávajúci odstránenie vykoná, pokiaľ to nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami predávajúceho,
 • obmedzenie spracovania osobných údajov,
 • prenosnosť osobných údajov,
 • podať návrh na zahájenie konania na Úrade na ochranu osobných údajov.

20.2.2. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailového dotazníka v rámci hodnotiacich služieb, do ktorých je náš e-shop zapojený. Ten vám zašleme krátko potom, čo u nás nakúpite, ak s týmto nevyjadríte nesúhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame daného spracovateľa, ktorý hodnotiacu službu prevádzkuje; tomu pre tieto účely môžeme poskytovať najmä informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Tento postup je umožnený na základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písmeno f) GDPR.

21. Skúšobné kontaktné šošovky

Po odoslaní objednávky Vám môže byť ponúknutá vzorka kontaktných šošoviek. Pretože sa jedná o skúšobné šošovky, nepreberáme v rozsahu povolenom zákonmi SR akúkoľvek zodpovednosť za priame, nepriame alebo následné škody vzniknuté v dôsledku použitia skúšobných šošoviek, s čím potvrdením žiadosti „Chcem skúšobné šošovky“ dávate súhlas.

22. Bonusový systém

Spotrebitelia nákupom získavajú bonusové body s platnosťou jeden rok. Podrobnejšie informácie a spôsob uplatnenia bonusových bodov nájdete tu. Bonusové body sú nenárokové a najmä určené pre koncového spotrebiteľa. Pre podnikateľov môže byť ponuka bonusového programu výrazne obmedzená alebo úplne odstránená.

23. Darčekové poukazy

23.1. Darčekový poukaz v hodnote od 25 EUR do 400 EUR môžete zakúpiť na webovej stránke spoločnosti Lentiamo s.r.o. Poukaz Vám bude po zakúpení zaslaný elektronicky. Darčekový poukaz je možné vytlačiť.

23.2. Poukaz je možné uplatniť na nákup akéhokoľvek tovaru z obchodníkom ponúkaného sortimentu okrem nákupu ďalšieho poukazu.

23.3. Poukaz je platný jeden rok (365 dní) od zakúpenia. Od kúpnej zmluvy na kúpu poukazu môže zákazník odstúpiť v súlade s podmienkami odstúpenia od zmluvy, ktoré sú uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

23.4. Poukaz je možné čerpať iba raz. Poukaz je prenosný a prevoditeľný. Poukaz je možné uplatniť najneskôr posledný deň jeho platnosti.

23.5. Poukaz nemožno uplatniť na viac ako jeden nákup. Poukaz môže byť uplatnený na tovar v nižšej cene ako je hodnota poukazu, ale zvyšná časť sa ceny sa zákazníkovi nevracia. Poukaz môže byť uplatnený aj na tovar vo vyššej cene ako je hodnota poukazu, avšak zákazník je povinný rozdiel ceny doplatiť.

23.6. Poukaz uplatníte zadaním kódu (5 miestny kód z poukazu zaslaného emailom) vo vašom košíku.

Darčekové poukazy nie sú súčasťou nášho bonusového programu (za nákup darčekových poukazov sa nezískavajú žiadne bonusové body).

Darčekový poukaz nie je možné použiť so žiadnym iným zľavovým kupónom alebo kódom.

Tento Darčekový poukaz je určený na nákup na e-shope Lentiamo.sk. Poukaz nie je možné uplatniť na nákup na optike Lentiamo, Obchodná 27, Bratislava.

24. Záverečné ustanovenia

24.1. Kupujúci je uzrozumený s tým, že kontaktné šošovky pre deti a mladistvých do 15 rokov môžu byť vydávané len na predpis a vyhlasuje, že tovar, zakúpený u predávajúceho, bude používaný výlučne osobami staršími ako 15 rokov. Predávajúci si vyhradzuje právo Obchodné podmienky v primeranom rozsahu meniť a dopĺňať. Kupujúcemu bude zmena oznámená v lehote 15 dní pred jej platnosťou formou elektronickej komunikácie na kontaktnú adresu uvedenú Kupujúcim v pôvodnej ponuke. Kupujúci má právo zmeny odmietnuť a zmluvu z tohto dôvodu vypovedať v 15 dennej výpovednej lehote.

24.2. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok, príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

24.3. Ustanovenia všeobecných obchodných podmienok majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

24.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo Všeobecných obchodných podmienok je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 21. 11. 2018.