Letný výpredaj slnečných okuliarov!

Prihlásenie

Informácie o spracovaní osobných údajov

 1. Spoločnost Lentiamo s.r.o. so sídlom Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, IČO 261 04 784, zapísaná na Krajskom súde v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 14226, spracúva v zmysle nariadenia Európského parlamentu a Rady č. 2016/679 (Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) pri uzavretí kúpnej zmluvy so zákazníkmi nasledujúce osobné údaje:
  1. V prípade jednotlivca:
   • V prípade kúpy dioptrických okuliarov online fotografiu (v prípade jej poskytnutia predávajúcemu)
   • Meno, priezvisko;
   • E-mailovú adresu;
   • Telefónne číslo;
   • Adresu (dodaciu, fakturačnú);
   • ISIC kartu;
   • ITIC kartu;
   • ALIVE kartu;
   • Sphere kartu;
   • Benefit plus.
  2. V prípade spoločnosti:
   • Meno, priezvisko;
   • Názov spoločnosti;
   • E-mailovú adresu;
   • Telefónne číslo;
   • Adresu sídla.
  3. Pre oba prípady:
   • Platobnú kartu (posledné štvorčíslie, expirácia, typ) – ak povolíte zapamätanie platobných údajov;
   • IP adresu, z ktorej bol urobený nákup (len po dobu 3 rokov)
   • Vami nastavený dátum pripomenutia ďalšieho nákupu – ak si v službe Pripomienkovač šošoviek nastavíte vlastný dátum
   • súbory cookies na účel:
    • Merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach; 
    • Fungovania webových stránok.

        Môžete sa tiež pozrieť na podrobné informácie o cookies, ktoré na našich webových stránkach používame.

v súlade s platnými právnymi predpismi, a to na účel poskytnutia plnenia zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Vyššie uvedené spracovanie je umožnené na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

 1. Spoločnosť Lentiamo s. r. o. poskytne vaše údaje tretím stranám len v miere, ktorá je nevyhnutná pre plnenie zmluvy alebo zákonných povinností.

  Týmito tretími stranami sú:

  1. poskytovateľ e-mailového a / alebo analytického softvéru (napr. Google Analytics, Google Ads, Mailgun)
  2. poskytovatelia softvéru zákazníckej podpory (napr. Groove)
  3. výdajné miesta, ak si zákazník zvolí túto možnosť dodania
  4. poskytovatelia poštových služieb (napr. Slovenská pošta, GLS)
  5. poskytovatelia platobných služieb (napr. vydavatelia debetných kariet, PayPal, Klarna)
  6. spoločnosti na vymáhanie pohľadávok, právni a daňoví poradcovia
  7. poskytovatelia SMS služieb (napr. SMSbrána)
  8. poskytovatelia IT služieb
  9. hodnotiaca služba Heureka iba v prípade, ak zákazník poskytne súhlas
  10. prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských služieb, softvéru alebo aplikácií, ktoré však nie sú v súčasnej dobe spoločnosťou Lentiamo s. r. o. používané.

  Lentiamo s. r. o. si v týchto kategóriách vyhradzuje právo poveriť ďalšie tretie osoby.

  Všetky tretie strany sú zaviazané tak, že:

  1. Každá tretia strana môže používať údaje len v rámci účelu, na ktorý údaje obdržala.
  2. Žiadna tretia strana nemôže používať údaje pre svoje vlastné účely.

  S výnimkou niektorých z vyššie spomenutých poskytovateľov neposkytujeme žiadne osobné dáta do tretích krajín.

  Zaviedli sme vhodné a primerané záruky, aby sme zabezpečili, že prenos dát do príslušnej tretej krajiny bude bezpečný a v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

  Spoločnosť Lentiamo s. r. o. v zásade zasiela osobné údaje len do krajín, v ktorých je platné rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti ochrany. V prípade Spojených štátov amerických musia príjemcovia dát predovšetkým spĺňať podmienky programu Privacy Shield. Ak tomu tak nie je, prenos dát sa riadi Štandardnými zmluvnými doložkami v zmysle článku 46 ods. 2 písm. c) GDPR, ktoré vypracovala Európska komisia.

  Na požiadanie vám zašleme kópiu týchto záruk, ak spracovávame alebo sme spracovávali vaše osobné dáta v týchto tretích krajinách.

 2. Na emailovú adresu a telefónne číslo vám budú v prípade uzavretia kúpnej zmluvy, kde spoločnosť Lentiamo s.r.o. vystupuje v pozícii predávajúceho, zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať len podobného tovaru a je možné ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom – zaslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť. E-mailová adresa bude na tento účel predávajúcim spracovávaná po dobu 3 rokov od vášho posledného nákupu.
 3. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailového dotazníka v rámci hodnotiacich služieb, do ktorých je náš e-shop zapojený. Ten vám zašleme krátko potom, čo u nás nakúpite, ak s týmto nevyjadríte nesúhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame daného spracovateľa, ktorý hodnotiacu službu prevádzkuje; tomu pre tieto účely môžeme poskytovať najmä informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Tento postup je umožnený na základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písmeno f) GDPR.
 4. Ak si u nás zabudnete košík s nákupom, pošleme vám jeho rekapituláciu na emailovú adresu, aby ste sa k nemu mohli vrátiť, keď sa vám to bude viac hodiť. Pokiaľ o tieto upozornenia nestojíte, kliknite na odhlasovací odkaz v emaile. Zákazník sa môže odhlásiť aj odpoveďou na zaslanú SMS. Tento postup je umožnený na základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
 5. Vždy, keď vstúpite na webovú stránku, stránka automaticky uloží takzvaný server log file. Tento súbor obsahuje základné informácie o prevádzke stránky. Tieto dáta sú využívané výhradne na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky stránky a pre zlepšovanie našej ponuky.

  Jedná sa o náš oprávnený záujem, ktorý obstojí testu vyvažovania záujmov oboch strán a je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Všetky takto spracované údaje budú vymazané najneskôr 30 dní od ukončenia poslednej návštevy webovej stránky.

 6. Vezmite prosíme na vedomie, že máte právo podľa Nariadenia kedykoľvek vyžadovať:
  • prístup ku svojim osobným údajom,
  • požadovať od spoločnosti informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva, požadovať kópiu týchto údajov,
  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • požadovať od predávajúceho odstránenie osobných údajov – predávajúci odstránenie vykoná, pokiaľ to nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami predávajúceho,
  • obmedzenie spracovania osobných údajov,
  • prenosnosť osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na spoločnosť alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne na súd.