Náš tovar môžete vyzdvihnúť neďaleko vašej lokality na výdajných miestach.

Prihlásenie

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účel zasielania obchodných oznámení

 1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti Lentiamo s.r.o. so sídlom Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, IČO 261 04 784, zapísanej na Krajskom súde v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 14226, aby v zmysle nariadenia Európského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenia“) spracovávala nasledujúci osobný údaj: e-mailovú adresu a telefónne číslo.
 2. E-mailovú adresu a telefónne číslo je možné spracovať na základe vami udeleného súhlasu (také spracovanie umožňuje učl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenie) a bude spracovaná s cieľom zaradiť ju do databázy pre zasielanie obchodných oznámení.
 3. Súhlas na spracovanie udeľujete na 3 roky, a to na účel zasielať obchodné oznámenia, ak toto obdobie nepredĺžite.
 4. Osobné údaje spracováva spoločnosť Lentiamo s.r.o., teda prevádzkovateľ osobných údajov, osobné údaje však pre túto spoločnosť môžu spracovávať aj títo sprostredkovatelia:
  1. Poskytovateľ softvéru určeného na administráciu e-mailových dotazov Groove;
  2. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti spoločnosť nevyužíva.
 5. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním listu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení. Zákazník sa môže odhlásiť zo zasielania obchodného oznámenia formou sms aj tým, že na sms odpovie a požiada o zrušenie zasielania. Vzatie súhlasu späť bude mať za následok zastavenie zasielania obchodných oznámení.
 6. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Nariadenie máte právo:
  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať od spoločnosti informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva, požadovať kópiu týchto údajov,
  • na prístup k svojim osobným údajom,
  • na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • požadovať výmaz týchto osobných údajov – spoločnosť výmaz urobí, ak nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti,
  • namietať spracúvanie osobných údajov,
  • požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov,
  • na prenosnosť osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na spoločnosť alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne na súd.