Zľavy až do 15% na kontaktné šošovky Lenjoy

5,0/5 Hodnotenie

Prihlásenie

Informácie o spracovaní osobných údajov v súvislosti s odpoveďou prostredníctvom kontaktného formulára

 1. Spoločnosť Lentiamo s.r.o. so sídlom Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, IČO 261 04 784, zapísaná na Krajskom súde v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 14226, spracováva v rámci kontaktného formulára v zmysle nariadenie Európského parlamentu a Rady č. 2016/679 (Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) vaše nasledujúce osobné údaje:
  • Meno a priezvisko;
  • E-mailovú adresu;
  • Otázku.

v súlade s platnými právnymi predpismi, a to s cieľom zaslať odpoveď na Vami položenú otázku. Uchovanie a spracovanie osobných údajov trvá na vyššie uvedený účel 6 mesiacov od zaslania správy v kontaktnom formulári, ak nepožaduje iný právny predpis uchovať komunikáciu na dlhšie obdobie. Vyššie uvedené spracovanie je možné na základe čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia – spracovanie nutné na splnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov.

 1. Meno, priezvisko a e-mailová adresa sa budú spracúvať s cieľom umožniť komunikáciu medzi vami a spoločnosťou.
 2. Osobné údaje spracováva spoločnosť Lentiamo s.r.o., teda prevádzkovateľ osobných údajov, osobné údaje však pre túto spoločnosť môžu spracovávať aj títo sprostredkovatelia:
  1. Poskytovateľ softvéru určeného na administráciu e-mailových správ Groove;
  2. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti spoločnosť nevyužíva.
 3. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
  • na prístup k svojim osobným údajom,
  • požadovať od spoločnosti informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva, požadovať kópiu týchto údajov,
  • na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • požadovať výmaz týchto osobných údajov – spoločnosť výmaz urobí, ak nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti,
  • namietať spracúvanie osobných údajov,
  • požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov,
  • na prenosnosť osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na spoločnosť alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne na súd.