Buďte hviezdou letných festivalov s farebnými kontaktnými šošovkami. Zľavy vnútri 👉

Prihlásenie

Rohovka (kornea)

Je to úplne priehľadné a vaskulárne tkanivo, ktoré kryje prednú časť očnej gule a zaberá cca 20 – 25% povrchu očnej buľvy. Na svojej periférii ostro prechádza do očného bielka, ktoré pokrýva zvyšok očnej gule. Práve jej priehľadnosť a optické vlastnosti umožňujú svetelným lučom dosiahnuť sietnicu a následne vyvolať zrakový vnem.

Základnou úlohou rohovky je transmisia (prenos), refrakcia (lom) svetla a ochrana vnútroočného prostredia.

Vďaka tomu, že je rohovka vystavená priamemu kontaktu s vonkajším okolím, existuje vysoké riziko poškodenia rohovky, čo môže viesť k obmedzeniu / strate jej priehľadnosti a obmedzeniu / strate zraku.

Komentáre

    Žiadna otázka...

    Údaje označené * sú povinné.