Náš tovar môžete vyzdvihnúť neďaleko vašej lokality na výdajných miestach.

5,0/5 Hodnotenie

Prihlásenie

Glaukóm (zelený zákal)

Glaucoma explained

Glaukóm označuje skupinu očných chorôb poškodzujúcich zrakový nerv, ktorého zdravie je pre dobrý zrak zásadný. Toto poškodenie je často spôsobené nezvyčajne vysokým tlakom v oku. Glaukóm je jednou z hlavných príčin slepoty u ľudí starších ako 60 rokov.

Prinášame vám rozhovor s očnou lekárkou Dr. Mayou Mineva, ktorá nám predstavila glaukóm podrobnejšie a vysvetlila tiež možnosti liečby. Prečítajte si viac o kľúčových informáciách, ktoré nám poskytla, aby sme svoj zrak pred glaukómom ochránili.

Čo je glaukóm?

Dr. Mineva zdôrazňuje, že glaukóm zužuje vizuálny horizont veľmi pomaly. Takzvané „slepé miesta“ sa spočiatku vyskytujú len na okraji zorného poľa. Glaukóm je však druhou najrozšírenejšou príčinou nenávratnej slepoty po celom svete.

To preto, že glaukóm patrí do skupiny neurodegeneratívnych chorôb. Znamená to, že poškodenie zrakového nervu spôsobuje trvalú stratu zraku – vizuálne informácie neprechádzajú z očí do mozgu.

Je veľmi znepokojujúce, že ľudia, ktorí môžu byť touto chorobou vážne postihnutí, si zvyčajne neuvedomujú, že sa jej stav vyvíja.

Existujú dva hlavné typy glaukómu – primárny glaukóm s otvoreným uhlom (POAG) a primárny glaukóm s uzavretým uhlom (PACG). Bez ohľadu na svoju formu zhoršuje glaukóm kvalitu života a schopnosť pacientov vyrovnať sa s každodennými úkonmi. Je preto dôležité, aby ľudia, ktorí môžu byť touto chorobou ohrození, pravidelne navštevovali oftalmológa.

Poraďte sa prosím so svojim očným lekárom, ak si všimnete abnormalít na vašom zraku, vašich očiach a celkovej pohode, alebo ak sa vo vašej rodine už glaukóm vyskytol.

Ako sa glaukóm diagnostikuje?

Dr. Maya Mineva uvádza rôzne spôsoby identifikácie glaukómu.

Z uvedených faktorov je veľmi dôležitá rodinná anamnéza, ktorú je nutné s očným lekárom konzultovať najskôr.

Nasleduje sledovanie rôznych parametrov prostredníctvom špecializovaných vyšetrení – kontrola vnútroočného tlaku, meranie hrúbky rohovky a vyšetrenie periférneho videnia. Stav optického nervu je prvoradý a mal by byť skúmaný pomocou najvhodnejších metód.

Najobľúbenejšie metódou je Goldmanova metóda, ktorá je veľmi presná. Používa sa pri nej špeciálny hranol, pripevnený na biomikroskop, farbiaca látka a lokálne anestetikum.

Navyše, genetické štúdienám umožňujú identifikovať pacientov, ktorí nesú genetické faktory zodpovedné za vývoj glaukómu, aby mohli byť dôkladne sledovaní a začať liečbu v ranom štádiu, aby sa zrak zachoval.

Glaukóm v kocke: glaukóm ovplyvňuje zrakový nerv a pri neliečení môže viesť k trvalej slepote. Pravidelné kontroly a včasné odhalenie môžu zabrániť zhoršeniu tejto choroby. Glaukóm môžete liečiť očnými kvapkami, laserovým ošetrením a chirurgickým zákrokom. Cieľom liečby je zabrániť ďalšiemu poškodeniu.

Čo je primárny glaukóm s otvoreným uhlom (POAG)?

Dr. Maya Mineva zdôrazňuje, že glaukóm s otvoreným uhlom je bežný u pacientov starších ako 40 rokov. Nie je charakterizovaný špecifickými príznakmi – vnútroočný tlak rastie pomaly a bezbolestne. Pacienti si väčšinou uvedomujú, že strácajú zrak až vtedy, keď sa dostanú do extrémnych štádií ochorenia, kedy je poškodenie nevratné. POAG nemožno vyliečiť, ale s vhodnou a včasnou terapiou môže byť jeho vývoj kontrolovaný a obmedzený. Skupina pacientov postihnutých jedným alebo viacerými rizikovými faktormi môže byť identifikovaná napríklad podľa veku, etnického pôvodu, genetických faktorov a myopie.

Čo je primárny glaukóm s uzavretým uhlom (PACG)?

Na rozdiel od primárneho glaukómu s otvoreným uhlom, ktorý je pomalý a asymptomatický, je prejav glaukómu s uzavretým uhlom dramatický a jeho nástup v pacientovom živote je bolestivý.

Vyšetrenie oftalmológom je nutné podstúpiť, ak citíte jeden alebo viac z nasledujúcich príznakov: bolesť, začervenanie očí, bolesť hlavy, vracanie a farebné kruhy okolo svetiel. Čím skôr symptómy začnete riešiť a stihnete to urobiť, než vysoký tlak trvalo poškodí zrakový nerv, tým väčšia je šanca, že váš zrak môže byť zachránený.

Čo znamená sekundárny glaukóm?

Kým príčiny vývoja primárneho glaukómu môžu zostať do značnej miery nejasné, sekundárny glaukóm je dôsledkom špecifických predchádzajúcich očných problémov. Môže to byť spôsobené zápalovými, degeneratívnymi a nádorovými procesmi v oku, tiež je možný výskyt po operácii. Sekundárny glaukóm je veľmi diverzifikovaná kategória, v ktorej možno rozlišovať dve hlavné skupiny – sekundárny glaukóm s otvoreným uhlom a sekundárny glaukóm s uzavretým komorovým uhlom.

Čo je vrodený a detský glaukóm?

Naša očná lekárka Dr. Maya Mineva vysvetľuje, že glaukóm u detí je vzácny, ale má dlhodobé negatívne dôsledky, pokiaľ nie je včas diagnostikovaný. V dôsledku abnormálneho vývoja, anomálií v očnej buľve a jej jemných štruktúrach sa môže dokonca vyvíjať počas tehotenstva.

Primárny glaukóm sa u detí môže vyvinúť okamžite po narodení až do veku 3 rokov, v tomto prípade sa nazýva vrodený glaukóm. Ak sa vyvíja medzi 3. a 10. rokom veku, nazýva sa detským glaukómom.

Vrodený glaukóm predstavuje jedinečný klinický obraz, ktorý ho odlišuje od ostatných typov glaukómu – dieťa je nepokojné, vyhýba sa svetlu (fotofóbia), radšej necháva oči zatvorené, trie ich, veľa slzí a rohovka postupne stráca priehľadnosť. Očné buľvy sú neobvykle zväčšené a deti s vrodeným glaukómom majú pôsobivo veľké oči.

Diagnóza je stanovená po vyšetrení očného pozadia, zhodnotenia exkavácie zrakového nervu a biometrickom vyšetrení oka. Vzhľadom na vek pacientov sa tieto testy často vykonávajú v celkovej anestézii.

Napriek systematickému používaniu očných kvapiek je definitívna liečba glaukómu chirurgická.

Zákrok vykonaný v ranej fáze ochorenia poskytuje šance na udržanie uspokojivého stavu zraku.

Komentáre

    Žiadna otázka...

    Údaje označené * sú povinné.