Náš tovar môžete vyzdvihnúť neďaleko vašej lokality na výdajných miestach.

5,0/5 Hodnotenie

Prihlásenie

Ako prečítať predpis na dioptrické okuliare: Naučte sa, čo znamená OD vs. OS.

osoba s okuliarmi sa pozerá na tablet

Obsah

Pokiaľ ide o terminológiu okuliarov, OD a OS sú dve jednoduché, ale dôležité skratky. Možno viete, že označujú pravé oko a ľavé oko, ale viete prečo?

Chcete si nechať vysvetliť svoj predpis? V tomto článku optometristka Barbora Keřková definuje OD a OS a ďalšie bežné skratky, ktoré nájdete na očnom predpise. Pochopenie týchto a ďalších pojmov vám uľahčí a urýchli získanie správnych okuliarov a kontaktných šošoviek. Sledujte ďalej, aby ste lepšie pochopili, čo tieto pojmy znamenajú a dozvedeli sa, ako súvisia s vaším zrakom!

Čo znamenajú skratky OD a OS?

OD, OS

OD znamená "pravé oko" a OS znamená "ľavé oko", čo sú skratky z latinských výrazov oculus dexter a oculus sinister. OU je ďalšia skratka, ktorú ste mohli vidieť na svojom predpise. Pochádza z latinského termínu oculus uterque, čo znamená "obe oči". Celkom jednoduché, však?

Keď teda na predpise vidíte OD, OS alebo OU, jednoducho označujú, pre ktoré oko je korekcia určená.

Príklad predpisu na okuliare

Pochopenie očného predpisu

Po vyšetrení očí bude váš očný špecialista schopný určiť vhodné hodnoty pre rôzne aspekty vášho predpisu. Okrem skratiek OD a OS uvádzame aj niektoré ďalšie bežné skratky, ktoré sa vám môžu hodiť pri pochopení vášho predpisu na okuliare:

Sféra (SPH)

SPH znamená "sféra". Sféra označuje množstvo šošoviek potrebných na korekciu ďalekozrakosti alebo krátkozrakosti (alebo oboch). Meria sa v dioptriách po 0,25.

Sphere používa ako jednotku merania dioptrie a používa kladné symboly (+) pre ďalekozrakosť a záporné symboly (-) pre krátkokozrakosť. Ak jedno oko vyžaduje korekciu na blízko a druhé na diaľku, na predpise uvidíte oba symboly.


Cylinder (C, CYL) a Axis

CYL znamená "cylinder". C alebo CYL na predpise na okuliare označuje výkon šošovky, ktorý je potrebný na korekciu akéhokoľvek astigmatizmu. Čím väčšie číslo (číslo vzdialenejšie od 0,00), tým väčšia korekcia astigmatizmu je potrebná. Podobne ako SPH sa meria v dioptriách odstupňovaných po 0,25.

"Os" sa meria v stupňoch (0 až 180 stupňov) a označuje polohu, v ktorej sa astigmatizmus nachádza na rohovke vášho oka. Parametre CYL aj Axis sa pri astigmatizme používajú spoločne.


Adícia (ADD)

ADD znamená "adícia". ADD sa vzťahuje na zväčšovaciu silu potrebnú pre predpis multifokálnej alebo progresívnej šošovky, ktorá sa najčastejšie používa na korekciu presbyopie. Je to vždy kladné číslo (+) a meria sa v krokoch po 0,25 dioptrií.

ADD je zvyčajne rovnaká pre pravé aj ľavé oko. V niektorých prípadoch môže byť sčítanie odlišné. Vedľa ADD môžete nájsť skratku D (dominantné oko) alebo N (nedominantné oko).


Prizma a Báza

"Prizma" sa používa pri strabizme (problémoch s vyrovnaním očí) alebo dvojitom videní. V okuliaroch prizma ohýba svetlo tak, aby správne dopadalo na sietnicu každého oka.

"Báza" je najhrubšia časť okuliarovej šošovky. Udáva, kde musí byť táto časť umiestnená, aby správne presmerovala svetlo. BI, BO, BU alebo BD sa môžu použiť na označenie toho, či má byť báza "dovnútra", alebo "von", alebo "hore", alebo "dole".


Ostrosť do diaľky a na blízko

Ostrosť zraku do diaľky sa vzťahuje na schopnosť vidieť a rozoznávať detaily predmetov na určitú vzdialenosť, ktorá sa často meria pomocou takzvanej Snellenovej tabuľky. Výsledky sa zaznamenávajú ako zlomok. Napríklad 6/12 znamená, že osoba vidí jasne predmet na 6 metrov, čo osoba s normálnym zrakom vidí na 12 metrov. Ostrosť videnia do diaľky sa často zaznamenáva aj v desatinnom tvare. Napríklad,  6/7,5 by sa zobrazilo ako 0,8. 

Ostrosť zraku na blízko je schopnosť vidieť a rozoznávať detaily predmetov zblízka, zvyčajne sa meria pomocou čítacieho materiálu držaného v štandardnej vzdialenosti na čítanie.

Obe sú dôležité pre posúdenie zraku a môžu byť ovplyvnené rôznymi faktormi vrátane refrakčných chýb (ako je krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť), vekových zmien oka (ako je presbyopia) a očných ochorení alebo stavov.


Rozostup zreníc (PD)

PD je skratka pre "pupillary distance". Je to jednoducho vzdialenosť medzi stredmi vašich zreničiek. Meria sa v milimetroch a určuje správne umiestnenie okuliarových šošoviek. V prípade potreby si môžete rýchlo a jednoducho zmerať si rozostup zreníc!


Plan (PL)

PL znamená "plano" alebo šošovky bez korekcie. Používa sa pri predpisovaní okuliarov, PL znamená len to, že jedno oko alebo šošovka nevyžaduje zaostrenie na diaľku alebo na blízko.

Ďalšie vlastnosti dioptrických okuliarov

Pre mnohých nositeľov okuliarov bude váš predpis pravdepodobne vyzerať tak, ako je opísané vyššie. Váš očný špecialista však môže pridať niekoľko špeciálnych prvkov, aby zabezpečil najlepšiu korekciu zraku prispôsobenú vašim potrebám.

 • Antireflexná (AR) vrstva: Antireflexné (AR) vrstvy šošoviek umožňujú, aby viac svetla prechádzalo cez šošovky a neodrážalo sa od nich. Toto odrážajúce sa svetlo vytvára nežiaduce odrazy, ktoré sťažujú viditeľnosť niekoho očí na fotografiách alebo pri online videohovoroch. Povlaky AR sú tiež navrhnuté tak, aby znižovali namáhanie očí a zvyšovali ostrosť videnia.
 • UV ochrana: Pridaná UV ochrana v šošovkách pomáha zabrániť poškodeniu očí slnečným UV žiarením.
 • Prechodné šošovky: Prechodné šošovky sú vybavené technológiou, ktorá upravuje odtieň okuliarov podľa osvetlenia. Na slnku sa z vašich okuliarov stanú slnečné okuliare!
 • Šošovky blokujúce modré svetlo: Tieto šošovky majú jedinečnú povrchovú úpravu, ktorá chráni vaše oči pred umelým svetlom tým, že odráža modré svetlo vyžarované z digitálnych zariadení.
 • SV: SV je skratka pre "single vision". Šošovka na jedno videnie koriguje videnie na jednu vzdialenosť (do blízka alebo do diaľky) v rámci jednej šošovky.
 • TF alebo MTF: TF alebo MTF znamená "multifokálny". Multifokálne šošovky zahŕňajú viac ako jeden predpis v rámci jednej šošovky (napríklad na blízko aj na diaľku).
 • BF: BF znamená "bifokálne". Bifokálne šošovky majú dva samostatné predpisy v jednej šošovke. Jeden pre videnie na diaľku (v hornej časti šošovky) a jeden pre videnie na blízko (v spodnej časti šošovky). Často môžete vidieť viditeľnú čiaru, ktorá ich oddeľuje.

Ďalšie informácie o predpise: Vaše meno, dátum vystavenia receptu, dátum skončenia platnosti receptu (ak existuje), meno predpisujúceho lekára, kontaktné číslo a podpis.

Bežné skratky predpisu kontaktných šošoviek

Na predpise na kontaktné šošovky sú niektoré skratky, ktoré sa na predpise na okuliare nenachádzajú. To znamená, že váš očný špecialista bude musieť poskytnúť recept s ďalšími podrobnosťami, ako je priemer a zakrivenie šošoviek, predtým, ako si budete môcť kúpiť kontaktné šošovky. Tieto merania zabezpečia správne prispôsobenie a jasné videnie. Často sa pridávajú aj odporúčania týkajúce sa materiálu šošoviek pre pohodlie a bezpečné používanie.

Hoci oba predpisy obsahujú hodnoty potrebné na korekciu krátkozrakosti, ďalekozrakosti a astigmatizmu (ak je to potrebné), predpisy na kontaktné šošovky budú obsahovať aj tieto údaje:

 

BC

BC je skratka pre "základné zakrivenie (base curve)", ktoré označuje, aké ploché alebo zaoblené musí byť zakrivenie kontaktnej šošovky, aby bola pohodlná a stabilná.

DIA

DIA znamená "priemer (diameter)" a označuje šírku kontaktnej šošovky. Meria sa v milimetroch.

Vedeli ste, že? Váš očný špecialista vám môže odporučiť aj konkrétnu značku, materiál alebo typ šošoviek. Môže to byť vo forme ručne napísanej poznámky na vašom recepte.

Je môj predpis zlý?

Vo všeobecnosti platí, že človek so "zlým" alebo silným predpisom potrebuje vyššiu dioptrickú korekciu (pre SPH, CYL alebo ADD). Osoby s miernejším predpisom vo všeobecnosti potrebujú nižšiu korekciu.

Dioptria 0,00 znamená, že na jasné videnie nie je potrebná žiadna korekcia. Čím je hodnota vzdialenejšia od nuly, tým je predpis "silnejší". To znamená, že napríklad +2,50 je "horší" ako +0,50.

 

hodnoty dioptrií pre krátkozrakosť a ďalekozrakosť

 

Pokiaľ ide o zrakovú ostrosť, Svetová zdravotnícka organizácia používa štyri kritériá na klasifikáciu závažnosti zrakového postihnutia od mierneho až po slepotu:

 • Mierna - zraková ostrosť horšia ako 6/12 až 6/18
 • Stredne ťažká - zraková ostrosť horšia ako 6/18 až 6/60
 • Závažná - zraková ostrosť horšia ako 6/60 až 3/60
 • Slepota - zraková ostrosť horšia ako 3/60

Hoci dioptrické korekcie a zraková ostrosť sú dôležitými faktormi pri určovaní sily predpisu, nie sú jedinými faktormi. Rôzne krajiny stanovujú špecifické kritériá pre legálnu slepotu, čo je označenie pre osoby, ktorých zrakové postihnutie dosahuje určitú úroveň.

Podľa štúdie z roku 2016 uverejnenej American Academy of Ophthalmology, sa predpokladá, že počet ľudí postihnutých krátkozrakosťou (myopiou) sa do roku 2050 zvýši z 1,4 miliardy na 5 miliárd, čo postihne približne polovicu svetovej populácie. Očakáva sa, že tento počet sa bude zvyšovať.

Ako si môžem kúpiť dioptrické okuliare online?

Nákup okuliarov online je jednoduchší, ako si myslíte. V Lentiamo si môžete vybrať svoje obľúbené rámy a pridať údaje o predpise jedným z troch spôsobov:

 1. Nahranie predpisu
 2. Zadávanie hodnôt manuálne
 3. Konverzia parametrov z predpisu na kontaktné šošovky

Pomocou funkcie virtuálneho zrkadla si môžete pozrieť, ako na vás mnohé okuliare vyzerajú. Stačí vyhľadať symbol Virtual Try-On na tisícoch rámov na predpis alebo slnečných okuliarov!

Ste pripravení nájsť svoj dokonalý pár?

Prezrite si široký výber najnovších štýlov okuliarov všetkých vašich obľúbených značiek.

Kúpiť okuliare

Na záver od Lentiamo

Teraz, keď viete, že OD a OS sa vzťahujú na pravé a ľavé oko, môžete lepšie porozumieť predpisom okuliarov a kontaktných šošoviek. Dúfame, že tento prehľad očnej terminológie a skratiek vám pomohol naučiť sa čítať svoj predpis a umožní vám ľahko nájsť ďalšie okuliare alebo kontaktné šošovky.

Prečítať si viac

Viac tipov na fit a štýl nájdete v našom užitočnom sprievodcovi nákupom dioptrických okuliarov..