Letný výpredaj slnečných okuliarov!

Prihlásenie

O

Obsah vody v kontaktných šošovkách

Vyjadruje sa objemom vody obsiahnutej v konkrétnom materiáli kontaktnej šošovky v %.Optimálne množstvo je okolo 60%. Pri hydrogélových…

Očná buľva

Očná guľa je mierne asymetrická, jej sagitálny priemer je okolo 24 – 25 mm. Jej tvar je udržiavaný tuhým bielkom s vnútroočným tlakom 2 až 3 kPa. Tento tlak s vekom…

Očná šošovka

Očná šošovka leží za dúhovkou v sklovci a je upevnená vláknami závesného aparátu, ktorý sa…

Očné bielko (skléra)

Očné bielko alebo skléra je tuhá biela vrstva, obaľujúca očnú buľvu. Udržiava tvar, tonus oka a chráni vnútroočné štruktúry…

Oftalmológia

Vedný odbor – očné lekárstvo.

Ohyb kontaktnej šošovky

Ide o tendenciu kontaktnej šošovky ohýbať sa pôsobením vnútorných i vonkajších síl. Objavuje sa ako u tvrdých, tak aj u mäkkých kontaktných šošoviek. K ohybu…

Optická mohutnosť

Optická mohutnosť alebo optická lomivosť je prevrátená hodnota ohniskovej vzdialenosti, meranej v metroch. Udáva sa v dioptriách D (dpt). Optickú mohutnosť 1 D má optická sústava…

Optotypy

Optotypy sú tabuľky rôzne veľkých písmen alebo znakov, ktoré sa používajú v oftalmológii na zistenie zrakového

Optyl®: Ľahký, hypoalergénny materiál

Optyl® je moderný materiál pre všetkých, ktorí chcú nosiť

Osmolarita

Vyjadruje sa (v moloch) ako celkové množstvo aktívnych častíc (častíc neprechádzajúcich membránou, bez ohľadu na ich veľkosť alebo elektrický náboj), rozpustených v 1 litri…