Zľavy až do 15% na kontaktné šošovky Lenjoy

5,0/5 Hodnotenie

Prihlásenie

R

Refrakcia

Je pomer súhrnnej lomivosti všetkých lomných prostredí oka k dĺžke očnej gule. U zdravého oka je refrakcia ideálna, takže sietnica leží v ohnisku optického systému a…

Refrakčné vady

Refrakčné vady oka vznikajú tak, že optická mohutnosť lomivých prostredí nezodpovedá dĺžke oka. Medzi refrakčné vady oka…

Refraktometer

Jedná sa o počítačové zariadenie na meranie dioptrických vád oka – k stanoveniu celkovej refrakcie oka.

Rohovka (kornea)

Je to úplne priehľadné a vaskulárne tkanivo, ktoré kryje prednú časť očnej gule a zaberá cca 20 – 25% povrchu očnej buľvy. Na svojej…

Rohovkový vred

Jedná sa o defekt na povrchu rohovky, obdobný zraneniu alebo vredu na koži. Môže byť spôsobený dráždením riasami, vyschnutím oka, infekciou – viď

Rozptylka

Rozptylná šošovka (rozptylka) sa používa na korekciu krátkozrakosti. Premieňa rovnobežný…

Roztoky na kontaktné šošovky

V súčasnej dobe je to najrozšírenejší spôsob starostlivosti o kontaktné šošovky. Do tejto skupiny patria všetky neperoxidové roztoky na trhu. Pre zníženie rizika reakcií…