Letný výpredaj slnečných okuliarov!

Prihlásenie

Čo to znamená byť legálne nevidiaci?

Jakub Odcházel, DiS.

Z lekárskeho hľadiska skontroloval/a: Jakub Odcházel, DiS., Vedúci siete optík, 1. 11. 2023. Napísal/a: Lentiamo

Obsah

Slepota (právna alebo legálna) je termín, ktorý používajú vlády na označenie určitého stupňa poškodenia zraku. V mnohých krajinách môže byť zraková ostrosť 6/60 alebo horšia považovaná za právnu slepotu. Táto hodnota často slúži ako prahová hodnota pre prístup k rôznym dávkam a podporným službám.

V tomto článku sa dozviete, čo znamená byť nevidiaci a spoznáte rôzne kritériá, ktoré určujú tento typ zrakového postihnutia. 

Definícia právnej slepoty

Právna slepota je pojem, ktorý označuje stupeň zrakového postihnutia, ktorý je uznaný zákonom. Osoba, ktorá je právne slepá, má výraznú stratu zraku, ktorú už nie je možné od istého bodu korigovať okuliarmi, kontaktnými šošovkami alebo inými zrakovými pomôckami. 

Naopak, absolútna alebo úplná slepota znamená úplnú absenciu vnímania svetla. Osoba, ktorá je úplne slepá, nemá funkčný zrak a pri orientácii v prostredí sa pravdepodobne spolieha predovšetkým na nevizuálne prostriedky, ako sú sluchové alebo hmatové zmysly.

Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)1 existujú rôzne stupne zrakového postihnutia na diaľku. Oční špecialisti najprv posudzujú kombináciu zrakovej ostrosti a ďalších faktorov životného štýlu, kým osobu uznajú za nevidiacu. Údaje o zrakovom postihnutí slúžia ako jedno z usmernení pre diagnostiku.

 • Mierne – zraková ostrosť horšia ako 6/12 až 6/18
 • Pokročilé – zraková ostrosť horšia ako 6/18 až 6/60
 • Závažné – zraková ostrosť horšia ako 6/60 až 3/60
 • Slepota – zraková ostrosť horšia ako 3/60
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje slepotu ako zrakovú ostrosť nižšiu ako 3/60 na lepšom oku, a to aj pri použití korekčných šošoviek.2 V mnohých krajinách môžete byť legálne slepí , ak je vaša zraková ostrosť 6/60 alebo horšia. Okrem zrakovej ostrosti berie váš špecialista pri určovaní certifikácie do úvahy aj ďalšie faktory, ako napríklad všetky prebiehajúce korekčné operácie alebo liečby očí.

Kritériá právnej slepoty

V Spojenom kráľovstve sa môžete zaregistrovať ako právne nevidiaci, ak je vaša zraková ostrosť 6/60 alebo horšia (v Severnej Amerike uvedené ako 20/200).

Prvé číslo pred lomítkom znamená vzdialenosť, z ktorej sa dívate na tabuľku. Druhé číslo za lomítkom je vzdialenosť od tabuľky, z ktorej by osoba s "normálnym" zrakom jasne videla tie isté čísla. Za dokonalé videnie sa považuje stupeň 6/6 (20/20 v Severnej Amerike). Ak máte zrak 6/60, vidíte jasne niečo zo vzdialenosti 6 metrov (20 stôp), čo osoba s dokonalým zrakom vidí na dlhšiu vzdialenosť 60 metrov (200 stôp).

Ako testovať legálnu slepotu

Testovanie na právnu slepotu začína vyšetrením zraku kvalifikovaným očným lekárom. Vo všeobecnosti odborník zohľadní dva hlavné faktory: zrakovú ostrosť a zorné pole. 

Zraková ostrosť

Zraková ostrosť je jedným z hlavných kritérií používaných na určenie slepoty. Zraková ostrosť je jednoduchým meraním ostrosti centrálneho videnia osoby a jej schopnosti vidieť detaily. Zvyčajne sa testuje pomocou štandardnej Snellenovej očnej tabuľky, ktorá je zobrazená nižšie.

snellen chart

Zorné pole

Zorné pole je ďalším dôležitým kritériom, ktoré sa používa na určenie slepoty. Zorné pole sa vzťahuje na to, čo osoba vidí na okraji svojho zraku, keď sa pozerá priamo pred seba bez toho, aby hýbala očami. Testom zorného poľa sa meria, do akej miery osoba vidí okolo seba.

Vykonanie online zrakového testu môže byť užitočné na rýchle overenie zrakovej ostrosti. Avšak, je potrebné si uvedomiť, že len kvalifikovaný odborník môže určiť, či vaša porucha zraku spĺňa príslušné kritériá pre vystavenie predpisu pre nevidiacich.

Aké je to byť legálne nevidiaci?

Väčšina nevidiacich ľudí má určitú úroveň funkčného videnia. Niektorí nevidiaci ľudia môžu vykonávať úlohy, ako je čítanie a práca, pomocou adaptívnych nástrojov. Iní môžu byť schopní vnímať najmä tiene, farby, tvary a obrysy.

Slepota má široké spektrum a teda to, čo niekto vidí, veľmi závisí od jednotlivca. Osvetlenie, denná doba a environmentálne faktory môžu tiež ovplyvniť to, ako človek vidí. V závislosti od jednotlivca môže byť každodenný život ovplyvnený rôznymi spôsobmi.

Aký je rozdiel medzi slepotou a zrakovým postihnutím?

Zrakové postihnutie je široký pojem, ktorý sa vzťahuje na akýkoľvek typ straty zraku, pričom sa môže pohybovať od miernej až po závažnú. Strata zraku môže byť spôsobená rôznymi príčinami, akými sú sú refrakčné chyby, šedý zákal, glaukóm, diabetická retinopatia a makulárna degenerácia. Postihnuté môže byť jedno alebo obe oči, čo má za následok zníženú ostrosť, rozmazané videnie alebo stratu periférneho videnia.

Na druhej strane, právna slepota je špecifický termín, ktorý používajú vlády a agentúry. Legálna slepota oprávňuje jednotlivca na určité dávky a služby v mnohých krajinách.

reading braille sign

Nezabudnite, že nie každý nevidiaci potrebuje alebo používa hmatové písmo, ako napríklad Braillovo písmo, ktoré je zobrazené vyššie. Závisí to od jednotlivca, jeho preferencií a potrieb.

Príčiny právnej slepoty

Príčinami slepoty môžu byť zdravotné ochorenia, infekcie a úrazy. Výrazné zrakové postihnutie môže byť prítomné už pri narodení alebo sa môže prejaviť v priebehu života. Toto sú hlavné príčiny slepoty podľa WHO3:

 • vekom podmienená makulárna degenerácia
 • katarakta (šedý zákal)
 • diabetická retinopatia
 • glaukóm (zelený zákal)
 • nekorigované refrakčné chyby

Priznanie statusu právnej slepoty

V mnohých krajinách môže registrácia ako nevidiaci poskytnúť rôzne výhody. Tie môžu zahŕňať napríklad finančnú pomoc alebo dôchodky, prístup k podporným službám, zdrojom a ubytovaniu. Špeciálne vzdelávacie programy, pracovné školenia a asistenčné technológie, ako sú čítačky obrazovky alebo lupy, vám môžu pomôcť ľahšie sa orientovať v každodennom živote.

Je dôležité poznamenať, že práve preto, že zrak osoby iba môže a nemusí dosiahnuť hranicu nevidomosti, je registrácia osobným rozhodnutím a je dobrovoľná. Maximalizácia nezávislosti osoby tým, že sa jej zabezpečí prístup k službám a produktom, je hlavnou výhodou registrácie ako právne nevidiacej osoby..

Často kladené otázky

Aký predpis znamená právnu slepotu?

Zraková ostrosť 6/60 (20/200) alebo horšia sa vo väčšine krajín považuje za legálnu slepotu. Osoba so zrakom 6/60 zo vzdialenosti šiestich metrov (20 stôp) nevidí jasne predmet, ktorý osoba so štandardným zrakom vidí vo vzdialenosti 60 metrov (200 stôp). 

Aký je najvyšší očný predpis?

Vo všeobecnosti je maximálna hodnota dioptrií korigovaná kontaktnými šošovkami -12,00 pre krátkozrakosť a +8,00 pre ďalekozrakosť. Predpisy na okuliare sa môžu pohybovať od -20,00 do +12,00.

Záverečné myšlienky spoločnosti Lentiamo

Na záver môžeme teda zhrnúť, že slepota je pojem, ktorý používa lekárska komunita a rôzne vlády na definovanie určitého stupňa zrakového postihnutia. Registrácia ako aj priznanie statusu legálnej slepoty sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť, pričom sa rozsah straty zraku líši od jednotlivca k jednotlivcovi.

Slepota môže zahŕňat rôzne životné výzvy. Pokroky v oblasti technológií, podporných služieb a inkluzívnych politík však môžu zlepšiť príležitosti a kvalitu života jednotlivcov so zrakovým postihnutím.

Prečítajte si viac

Chcete sa dozvedieť viac o bežných poruchách zraku?


Zdroje

1, 2, & 3. World Health Organization, Blindness and vision impairment

Nenechajte si ujsť nič dôležité.

Prihláste si náš e-mailový spravodaj!

Komentáre

  Žiadna otázka...

  Údaje označené * sú povinné.

  Najviac predávané produkty