Letný výpredaj slnečných okuliarov!

Prihlásenie

Pravidlá a podmienky súťaže o najlepšieho fanúšika na Facebooku

I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Usporiadateľ súťaže: Maternia, s. r. o. Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, IČ: 26104784, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budejoviciach, oddiel C, vložka 15802, ďalej len usporiadateľ
1.2. Názov súťaže: Súťaž o najlepšieho fanúšika
1.3. Miesto konania súťaže: Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnej siete Facebook (ďalej len „miesto konania súťaže“).
1.4. Spracovateľ osobných údajov: Maternia, s. r. o. Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, IČ: 26104784, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budejoviciach, oddiel C, vložka 15802.
1.5. Trvanie súťaže: Súťaž prebieha v čase od 20. 4. 2015 do 27. 4. 2015 14:00 hod.
1.6. Víťaz súťaže: Účastník súťaže, ktorý splní všetky podmienky podľa bodu 2.2 týchto pravidiel a získa najviac “Páči sa mi to“ alebo „LIKE“ za svoj príspevok v súťaži v okamihu ukončenia súťaže, t. j. dňa 27. 4. 2015 o 14.00 hod.
1.7. Dôležité informácie: Začiatok a koniec súťaže, termín zverejnenia výhercov, mená výhercov a pod. oznámi Usporiadateľ na svojej oficiálnej facebookovej stránke.
1.8. Súťaž nie je žiadnym spôsobom prevádzkovaná, sponzorovaná alebo spojená s Facebookom a Facebook za ňu neručí. Informácie poskytnuté v rámci súťaže poskytuje Usporiadateľ súťaže.

II. Zameranie súťaže a účastníci
2.1. Súťaží sa o kontaktné šošovky ColourVue Flag a farby na tvár z e-shopu www.lentiamo.sk.
Z konečného počtu súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky súťaže, určí Usporiadateľ víťazov.

2.2. Za prihlášku do súťaže je považované splnenie nasledujúcich podmienok:

  1. zúčastniť sa môže FO, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Facebook a
  2. prispeje komentárom s vloženou fotografiou do súťaže „Súťaž o najlepšieho fanúšika“.

Okamihom, ako sa súťažiaci zapojí do súťaže, vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

III. Kódex účastníka súťaže

3.1. Organizátor si vyhradzuje právo ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže vyradiť v prípade, ak by súťažiaci svojím konaním porušoval pravidlá súťaže alebo ak by bol z takéhoto konania dôvodne podozrivý.
3.2. Obsah súťažného príspevku môže byť ľubovoľný, no musí byť v súlade s právnymi predpismi SR a dobrými mravmi. Usporiadateľ má právo jednostranne vymazať alebo neuverejniť príspevok súťažiaceho, ktorý je v rozpore s pravidlami súťaže, právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, t. j. príspevky, ktoré majú vulgárny alebo obscénny charakter; obsahujú vyhrážky či nabádanie k násiliu; podnecujú nenávisť voči jednotlivcom alebo rasovým, náboženským, národnostným, sexuálnym a iným menšinám; obsahujú odkazy na webové stránky s nelegálnym obsahom; obsahujú reklamu či spam.

IV. Priebeh hlasovania a vyhodnotenie

4.1. Účastník súťaže, ktorý splní všetky podmienky podľa bodu 2.2 týchto pravidiel, bude zaradený do vyhodnotenia súťaže.
4.2. Z konečného počtu účastníkov po ukončení súťaže určí Usporiadateľ víťazov. Víťaz bude zverejnený na stránke www.lentiamo.sk . Výhercov bude usporiadateľ kontaktovať prostredníctvom správy na jeho FB účte . Na základe tejto správy je výherca povinný Usporiadateľa kontaktovať do 10 dní na e-mailovej adrese info@lentiamo.sk.
4.3. Pokiaľ sa preukáže, že výherca nesplnil ktorúkoľvek z podmienok súťaže, výhra mu nebude priznaná. Výhry nie sú vymáhateľné a nevzniká na ne právny nárok.

V. Záverečné ustanovenia
5.1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu skrátiť, prerušiť alebo odvolať celú súťaž. Všetky zmeny pravidiel nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na stránke www.lentiamo.sk. Zmena pravidiel súťaže nezakladá nárok súťažiaceho na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
5.2. Ceny nie je možné žiadnym spôsobom nahradiť.
5.3. Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže upravovať aj počas priebehu súťaže, ak to nie je v rozpore s právami súťažiacich.
5.4. Súťažiaci udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na účely organizovania súťaže, vrátane ich zverejnenia pri rešpektovaní zákona o ochrane osobných údajov.

V Prahe, dňa 19. 4. 2016

Nenechajte si ujsť nič dôležité.

Prihláste si náš e-mailový spravodaj!

Komentáre

    Žiadna otázka...

    Údaje označené * sú povinné.

    Najviac predávané produkty