1922     výdajných miest v okolí

Prihlásenie

Krátkozrakosť (myopia)

Krátkozrakosť alebo myopia je optická vada zraku (refrakčná vada), pri ktorej je oko príliš dlhé alebo lomivosť optickej sústavy oka je príliš veľká.

Aby rovnobežné lúče svetla, prichádzajúce do oka, dopadali po priechode jeho optickou sústavou presne do miesta najostrejšieho videnia na sietnici, musí byť v oku zachovaný správny pomer jeho dĺžky a sily optickej sústavy. Ak je oko príliš dlhé, dopadajú zaostrené zbiehajúce sa lúče pred sietnicu, na ktorej potom vzniká neostrý obraz. Ak dioptrie rastú aj po 20. roku života, je myopia spojená s degeneratívnymi zmenami sietnice a sklovca.

Komentáre

    Žiadna otázka...

    Údaje označené * sú povinné.