1922     výdajných miest v okolí

Prihlásenie

Ďalekozrakosť (hypermetropia)

Hypermetropia je optická vada zraku (refrakčná vada), pri ktorej je oko príliš krátke alebo lomivosť optickej sústavy oka je príliš slabá. Skrátenie buľvy o 1 mm predstavuje dioptrickú vadu +3 D.

Aby rovnobežné lúče svetla, prichádzajúce do oka, dopadali po priechode jeho optickou sústavou presne do miesta najostrejšieho videnia na sietnici, musí byť v oku zachovaný správny pomer jeho dĺžky a sily optickej sústavy. Ak je oko príliš krátke, dopadajú zaostrené zbiehajúce sa lúče za sietnicu, na ktorej potom vzniká zahmlený či nezreteľný obraz.

Komentáre

    Žiadna otázka...

    Údaje označené * sú povinné.